Xray (formerly at the Perseverance) started in 2008 and finished in 2011.

 

It was an experimental and at the same time focussed project that wanted to explore and lift artistic practises that was working with non-commercial methods through film/moving image, sound, spoken word and performance. It operated as a relay system which allowed different artists to take the role of organising an event of their choice.

 

This nomadic project was supported by The Perseverance Pub in Hackney where it started. Over the 2,5 years the project participated with events through Shortwave cinema in Bermondsey, London, Vitrine Gallery, London, The Frieze arts fair / Resonance FM (2010), Galleri54, Gothenburg, Sweden, Supermarket Artfair, Stockholm Sweden (2010).

 

XRAY showed over 200 artists amongst Carlos Amorales, Deej Fabyc, Josephine Wood, Dean Brannagan, Kit Poulson, Brian Fuata, Coco Fusco, Jill Magid, Laure Prouvost, Lucy Pawlak, Jonathan Trayner, Peter Eccher, Johanna Gustafsson Fürst, Todd McMillan, Martin Westwood, Oreet Ashery, Charlesworth, Lewandowski & Mann, Rehana Zaman, Nic Vass, Natasha Rees, Ian Vail, Conor Kelly, James Alec Hardy, Julika Gittner, Shelly Nadashi and many many more.

 

 

Below is a link to a write up in the Guardian Newspaper 2009

Episode 1- Acute Melancholia was a 1,5 year project which culminated in an exhibition and a series of performances around the theme of melancholia and failure. In Sweden, Stockholm Studio44 and Kulturhuset.

//

Akut melankoli-Episode 1 var ett 1,5 års projekt som blev en utställning och en serie av performances runt temat melankoli och misslyckanden. Utställning tog plats i Stockholm, Sverige, Studio44 och på Kulturhuset under Supermarket Konstmässa.

 

Photo: Sara Appelgren

 

http://studio44.se/exhibition/episode-1-acute-melancholia

 

With artists:

Sara Ahde (FIN), Anna Barriball (U.K), Johanna Gustafsson-Fürst / Magnus Mattsson (SE), Johanna Hällsten (U.K/SE), Conor Kelly (U.K), Linda Persson (U.K/SE), Iris Piers (NE), Philomene Pirecki (U.K), Kristin Posehn (US), Stéphane Querrec (FR), Natasha Rees (U.K), Marja-Leena Sillanpää (SE), Martin Westwood (U.K)

 

 

http://www.saraappelgren.com/

 

Supported by British Council & Konstnärsnämnden / IASPIS

PROJECTS | PROJEKT

 

Eng:

Since 2008 I have programmed and organised self initiated platforms that take different forms. It has emerged as Film/Video, Sound/performance in Pubs, Galleries and Art Fairs (XRAY), Residencies/ collaborations and exhibitions. It is a form of artistic research, connecting activities as an artist, writer and curator.

 

Svenska:

Sedan 2008 har jag ägnat tid till att bredda och utforska länkar mellan konstnärskap, skribent, workshops och curator aktiviteter. Dessa projekt är en förlängning av mitt egna konstnärskap som tittar på dimensioner och definitioner av samhällets struktur och begränsningar. Projekten tar olika uttryck genom Film / Video, Ljud / Performance på pubar, gallerier, konstmässor och utställningar.

 

Below are examples from  S T r U c t U R A l  O B J e c T - houseproject,

5months (NO MEANING), Acute Melancholia , XRAY & Mango Melody

NO MEANING, 2014

 

The artists in the show in alphabetical order/ Medverkande konstnärer:

Anna Barriball (UK), Simona Brinkmann (IT/UK), Dara Birnbaum (US), Bettina Buck (DE), Mark Davey (UK), Ana Genoves (ES/UK) Linda Persson (SE/UK), Laure Prouvost (FR/UK), Natasha Rees (UK) Angharad Williams (UK), Carla Wright (U.K)

 

 

NO MEANING brings together a random selected group of artists, working in different media but that all are related to a sculptural practise somehow.

 

The title of the show is borrowed from a paragraph of Clarice Lispector’s work Um sopro de vida; -“I’m painting a picture with the name ‘No Meaning’. They are random things-objects and beings that don’t have anything to do with one another, like a butterfly and a sewing machine”

 

The desired context of NO MEANING is to show works that do not necessarily have anything to do with each other, they don’t hold the same cultural value nor do they work with the same concepts. The works and the artists in the show exist within our time. They are all part of the same echo of history. NO MEANING carries a notion of recalcitrance; it wants to be uncooperative and resisting the upper hand of cultural evaluation in and of our time, here and now. Therefore the spatial becomes very important. It acts as a ghost, a spectral event, where the repetition of time within the space appears the same, however the time within that space only creates a notion of the alike even if and when it is not.

//

UTAN MENING sammanför till synes en chansartad grupp konstnärer av olika generationer, som alla arbetar i olika medium men som samtidigt har en grund i skulptural & rumslig verksamhet.

Titeln för utställningen är en lånad paragraf av Clarice Lispector’s work Um sopro de vida;

-“Det är på måfå- objekt och varelser som inte har något att göra med varandra, som en fjäril och en symaskin".

Önskan var att skapa en utställning som visar verk som till synes inte har något att göra med varandra, dom har olika kulturella värden samt olika betydelse koncept. Men både verken och konstnärerna existerar samtidigt i vår tid. Dom är alla ett eko av samma historie uppbyggnad. "UTAN MENING" bär en känsla av motsträvighet; den vill framstå som ovillig och motarbeta vad som anses vara det rätta inom kulturella uttryck i och av vår tid. Därför är rummet och rörelsen mellan verken betydelsefulla. Det blir en spöklik gest, där repetitionen av tidsupplevelse utger sig att vara densamma, samtidigt som den bryter sinnestillvaron genom att påvisa att det faktiskt är något annat som pågår.

 

5 Months in Deptford, London

http://5months.moonfruit.com

5monthspace@gmail.com

Mango Melody @ 5months project

 

 

Over one week Barratt Boyes and myself (Persson), have worked on an assembly, assortment, been moving things around to explore and exchange notions on folds, flatness & colour.

 

Link below to project

S T R U C T U R A L  O B J E C T/ Houseproject 27

 

13th June 2015

English

A structure was built inside a livingroom, mimicing domestic space at the same time emerge and pushes out of the 'livingroom' convention. The structure is a collaboration between Linda Persson & Sophie Yetton.

Inside the structure various artists are shown (below):

//

Svenska

En skulptural struktur byggdes under 5 dagar i vardagsrummet som vi lånade. Vi ville både 'härma' och förskjuta ett vardagsrum vanliga konvention. Strukturen var ett smarabete mellan Linda Persson och Sophie Yetton. Vardagsrummet ligger i London.

 

Medverkande konstnärer:

Bettina Buck, Bridget Currie, Alison Currie (dance), Calvin Laing, Peter Eccher, Lauren Godfrey, Kate McMillan, Benjamin A Owen, Linda Persson, Laure Prouvost, Minna Raino & Mark Roberts, Ross Taylor, Anna Chrystal Stephens & (Andy Warhol in spirit)

 

performances by / av Emma Hammarén (readers / läst av: Ali Ashe, Cherstyn Hurley, Yves Hurley, Natalie Sanders)

 

Alison Currie (Dance / Dans)

 

Calvin Laing (in garden / trädgård)

 

Screening in garden / Filmvisning i trädgård: Bettina Buck, Minna Raino & Mark Roberts & Calvin Laing

iaspis_logo_engelsk_150mm150dpi